Koulutukset

2018–
EMDR – I tason seminaari, Traumaterapiakeskus (Helsinki).

2017–
Sensorimotor Psychotherapy, Level I: Affect Dysregulation, Survival Defenses, and Traumatic Memory, Sensorimotor Psychotherapy Institute, Dublin. / Kriisi- ja traumakoulutus pari- ja perheterapeuteille, Koulutus- ja psykoterapiapalvelut Aino Maija Rautkallio (Helsinki).

2016–
Työnohjaaja- ja prosessikonsulttikoulutus, Turun Yliopisto.

2015
Tunnekeskeisen pariterapian syventävä koulutus, Suomen Pariterapiayhdistys ry (Helsinki).

2014–2015
Paripsykoterapeutti, Vuorovaikutusprosessien Tutkimuskeskus (Helsinki).

2011–2014
Erityistason perheterapeutti (kriisi- ja traumapainotteinen), Suomen Mielenterveysseuran Koulutuskeskus, (Helsinki).

2013
Esimiestyön ja johtamisen valmennusohjelma, Pertec Consulting Oy ja Kalliolan Setlementti (Helsinki).

2010–2011
Psykoterapian perusteet, Suomen Mielenterveysseuran Koulutuskeskus (Helsinki).

2007–2009
Pari- ja seksuaaliterapeutti (gestalt-terapeuttinen, psykodynaaminen, traumaterapeuttinen), Metodi Team Oy (Helsinki).

2003–2008
Sosionomi (AMK), englanninkielinen, Helsingin Ammattikorkeakoulu Stadia.

1998–2001
Uskontotiede, filosofia ja sukupuolen tutkimus, Lancaster University, (Lancaster, Englanti).

Muut koulutukset

2017
Attachment and Trauma: Neurobiology of Healing-seminaari, Istituto Di Scienze Cognitive (New York). / Tunnekeskeinen pariterapia ja traumatyöskentely. Parisuhteen merkitys traumatisoituneen asiakkaan hoidossa, Suomen Pariterapiayhdistys ry. (Helsinki). / Välttelevien asiakkaiden kanssa työskentely, Suomen Pariterapiayhdistys ry. (Helsinki). Mentalisaatioon perustuva terapia -koulutus, Turun kesäyliopisto (Turku). / Attachment and Trauma: The Resilience of Mind and Body -seminaari, Istituto Di Scienze Cognitive, (Lontoo, Englanti).

2016
Sensorimotorinen psykoterapia traumojen hoidossa – kehollinen vakauttaminen -koulutus, Traumaterapiakeskus (Helsinki).

2014
Tunnekeskeisen pariterapian perusopinnot, Suomen Pariterapiayhdistys ry (Helsinki). / Kehollisuuden huomioiminen hoitosuhteessa -koulutus, Traumaterapiakeskus (Helsinki). / Trauman hoito terapiatyössä -luento, Sexpo-säätiö (Helsinki). / Seksuaalisuuden moninaisuuden kohtaaminen -luento, Sexpo-säätiö (Helsinki). / Psykopatia ja seksuaaliterapia -luento, Sexpo-säätiö (Helsinki). / Addiktiivinen seksuaalikäyttäytyminen -luento, Sexpo-säätiö (Helsinki).

2013
Mind-Body Bridging (MBB) ‑menetelmäkoulutus, Suomen Mielenterveysseuran Koulutuskeskus (Helsinki).

2012
Vakava varhainen traumatisoituminen ja dissosiaatiohäiriöt -koulutus, Traumaterapiakeskus (Helsinki). / Lapset aktiivisina osallistujina perheterapiassa -koulutus, Suomen Mielenterveysseuran Koulutuskeskus (Helsinki). / Parien kanssa työskentely -koulutus, Suomen Mielenterveysseuran Koulutuskeskus (Helsinki). / Miesten kokema seksuaalinen väkivalta -koulutus, Rajat-hanke (Helsinki).

2011
Traumakokemusten vaikutus ihmisen terveyteen -seminaari, Suomen Mielenterveysseuran Koulutuskeskus (Helsinki).

2011
Miesten kanssa tehtävä väkivaltatyö -työpaja, Miestyön Foorumi IV (Helsinki). / Isätyön kehittäminen organisaatiossa -työpaja, Miestyön Foorumi IV (Helsinki).

2010
Miesryhmänohjaaja-koulutus, Miessakit ry (Helsinki). / Tools for Cross-Cultural Development in Sexuality & Sexual Health -työpaja, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, (Helsinki). / Seksuaalisen suuntautumisen huomioonottaminen terapioissa -koulutus, Helsingin Yliopisto (Helsinki).

2009
Sukupuolen moninaisuuden ammatillinen kohtaaminen -koulutus, Trans-tukipiste (Helsinki). / Seksuaaliterapian eri lähestymismuodot -koulutus, Suomen seksologinen seura (Helsinki).

2008
Ihmiskaupan uhrin tunnistaminen ja auttaminen -koulutus, Helsingin Kaupungin Sosiaalivirasto (Helsinki). / Myötätuntouupumus-seminaari, Helsingin Diakoniaopisto (Helsinki). / Eettisyys ja ihmiskäsitys auttamistyössä -koulutus, Pääkaupunkiseudun Puhelinauttajat (Helsinki). / Riippuvuuden monet kasvot -koulutus, Helsingin Diakoniaopisto (Helsinki).

2007
Gay Affirmative – lähestymistapa neuvonnassa, terapiassa ja hoitotyössä -koulutus, SETA ry (Helsinki).