Työnohjaus

Epäonnistuminenkin on taito, joka on hyvä osata. Se usein mahdollistaa uuden alun näkemisen. Haluatko pohtia tarkemmin työhösi liittyviä kysymyksiä, haasteita ja mahdollisia ongelmia?

Työnohjauksessa pohditaan omaa työtä ja työroolia sekä sen aikaansaamia tunteita ja kokemuksia. Samalla arvioidaan ja kehitetään omaa työtä ja esimerkiksi työyhteisön toimivuuteen liittyviä asioita. Työnohjaus on luottamuksellista. Se perustuu vuorovaikutukseen ja työnohjattavan omien ajatusten, ideoiden ja voimavarojen selkeyttämiseen ja vahvistamiseen.

Työnohjauksella on myönteisiä vaikutuksia. Työnohjattavan työn perustehtävä ja ammatillinen identiteetti selkiytyvät, työmotivaatio vahvistuu ja kokonaisvaltainen työssä jaksaminen lisääntyy. Työnohjaus voidaan toteuttaa yksilötyönohjauksena, ryhmätyönohjauksena tai työyhteisöohjauksena.

Tapaan asiakkaani lähtökohtaisesti toimistollani Helsingin Viiskulmassa. Istunnot voidaan toteuttaa myös puhelimitse tai videovastaanottoina Skypen ja tältä sivustolta löytyvän Nojatuoli -palvelun kautta.

  Haluan tietää lisää…  Nimi * :

  Sähköpostiosoite * :

  Aihe:

  Kirjoita viesti:

  *Pakollinen tieto

  Terapia ja vanhempainohjaus
  · Yksilöterapia 95 euroa / 45 min (alv 0 %)
  · Pari- ja perheterapia 130 euroa / 75 min (alv 0 %)
  · Vanhempainohjaus 85 euroa / 45 min (alv 0 %)

  Työnohjaus ja konsultaatio
  · Yksilötyönohjaus- ja konsultaatio 85 euroa / 45 min.
  · Ryhmätyönohjaus- ja konsultaatio (4–8 hlöä) 220 euroa / 90 min.
  · Työnohjauspalkkioihin lisätään alv 24 %, ellei kyseessä ole terveydenhuollon työnohjaus, alv 0 %

  Luennot ja koulutukset
  · Hinta määritellään sisällön, osallistujamäärän ja keston mukaan.

  Peruutuskäytäntö
  Peruutukset ja käyntiajankohdan muutokset tulee tehdä viimeistään 72 tuntia ennen sovittua ajankohtaa, muuten sovittu aika laskutetaan. Peruutukset tehdään puhelimitse, p. 040 125 9293.

  Palveluntarjoaja voi perua ajankohdan ylivoimaisen esteen vuoksi esim. sairastumisen takia. Tällöin asiasta ilmoitetaan asiakkaalle viipymättä puhelimitse.

  Laskujen perintää hoitaa Ropo Capital.

  ”Epäonnistuminenkin on taito, joka on hyvä osata.”