Seksuaalisuus

Seksuaalisuus ei ole pelkkää seksiä. Mitä kaikkea seksuaalisuuden käsite pitää sisällään?

”Pari- ja seksuaaliterapeuttina Antti Ervastin työtapa on voimaannuttava ja tukea antava, mutta tarpeen mukaan myös rohkeasti kyseenalaistava. Neuvonta- ja terapiatyössään hän korostaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja omaa vastuuta. Rauhallisen Antin työote on asiakkaan prosessin etenemistä ja sen luontaista tahtia huomioonottavaa ja kunnioittavaa. Hän on työskentelyssään myös intuitiivinen ja empaattinen.”

Helka Silventoinen Pari- ja seksuaaliterapeutti, Taideterapeutti, Työnohjaaja

”Antti provided in depth information on compulsive sexual behavior, trauma development, and stabilizing a trauma client in session. He lead the presentation with a professional and engaging demeanor. He provided handouts and activities that the professionals in the audience could utilize following the workshop. I would gladly have Antti come back to give another workshop for my therapist team.”

Michael Nevans Director of Clinical Services, TELL Japan, Tokyo

Seksuaalisuus kuuluu tärkeänä ja erottamattomana osana meidän kaikkien elämään aina kehdosta hautaan asti.

Seksuaalisuuden kehitykseen vaikuttavat useat eri tekijät kuten sosiaaliset suhteet ja muuttuvat elämäntilanteet. Positiiviseen seksuaalisuuteen kuuluu oman kehollisuuden tunnistaminen ja hyväksyminen haluineen, rajoineen ja kipupisteineen. Oman, yksilöllisen seksuaalisuuden tiedostaminen edellyttää kykyä tarkastella omia ajatuksia ja tuntemuksia aidosti ja rehellisesti.

Kehollisuuden lisäksi seksuaalisuuteen kuuluvat kokemukset omasta naiseudesta, mieheydestä ja aistillisuudesta. Siihen liittyvät myös kokemukset turvallisuuden ja turvattomuuden tunteesta läheisyydessä, tunteiden jakamisesta intiimissä vuorovaikutustilanteessa sekä seksuaalisesta toiminnasta yksin tai yhdessä kumppanin/kumppanien kanssa.

Antti Ervastin haastatteli Suvi Ruotsi

Onko seksuaalinen nautinto oleellinen osa ihmisen hyvinvointia?
– Kyllä. Seksuaalisuus kuuluu kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja elämänlaadun kulmakiviin. Parhaimmillaan seksuaalisuus tuo elämään runsaasti positiivista energiaa.

Kun elämäntilanne muuttuu ja kehittyy, seksuaalisuuteen kuuluva läheisyys voi aiheuttaa myös turhaumia ja pettymyksiä. Miten seksuaalisuuteen liittyviä haasteita kannattaisi käsitellä?
– Jos aito vuorovaikutus vähenee, erilaiset arjen ristiriitatilanteet voivat lisääntyä. Seksuaalineuvontaan, seksuaaliterapiaan ja pariterapiaan voi ja myös kannattaa hakeutua jo ennen ongelmien kasaantumista. Oman terveyden hoitamiseen panostetaan käymällä terveystarkastuksissa. Vastaavasti kannattaisi kiinnittää ajoissa huomiota myös omaan seksuaaliseen hyvinvointiin ja läheisten suhteiden toimivuuteen.

Mitkä ovat seksuaaliterapian tavoitteet?
– Seksuaaliterapia tukee ja voimaannuttaa asiakkaita luomaan positiivisen suhteen itseensä ja omaan yksilölliseen seksuaalisuuteensa. Se vahvistaa asiakkaiden kykyä tunnistaa seksuaalisuuteen ja sukupuolisuuteen liittyviä toiveitaan, tarpeitaan ja tunteitaan. Terapia auttaa tiedostamaan ja ymmärtämään yksilöllisiä motivoivia tekijöitä ja käyttäytymiskuvioita sekä löytämään uusia ratkaisuja ja toimintatapoja. Terapiassa tarkastellaan myös asiakkaiden ja heidän kumppaneidensa välisten suhteiden toimintakulttuuria sekä vuorovaikutusta.

Miten seksuaaliterapia etenee käytännössä?
– Seksuaaliterapia perustuu terapeuttiseen vuorovaikutukseen. Seksuaaliterapiassa on mahdollisuus puhua avoimesti ja häpeilemättä omasta seksuaalisuudesta ja sukupuolisuudesta. Seksuaaliterapia on aina luottamuksellista, ja terapeutilla on vaitiolovelvollisuus.

Työskentelyssä on kolme vaihetta: aloitus, työskentely ja lopetus. Ensitapaamisia eli ns. arviointikäyntejä on yleensä yhdestä kahteen. Alkutapaamisten aikana kartoitetaan asiakkaan elämäntilanne, koetut seksuaalielämän ongelmat sekä senhetkiset voimavarat ja mahdollisuudet käydä terapiassa niin ajallisesti kuin taloudellisesti. Vaiheet menevät usein päällekkäin, ja asiakkaan tilanne määrittää työskentelytahdin. Terapeutin ja asiakkaan henkilökohtaisia rajoja sekä koskemattomuutta kunnioitetaan koko työskentelyn ajan. Terapiassa voi käydä yksin tai kumppanin/kumppanien kanssa.

Seksuaaliterapia kestää yleensä useammasta kerrasta pariin vuoteen. Tapaamiset voivat olla joko viikoittain tai harvemmin.

Mitkä ovat yleisimmät syyt hakeutua seksuaaliterapiaan?
— Seksuaaliterapiassa käsitellään yleisimmin muun muassa haluttomuutta, seksiin liittyviä häpeän ja riittämättömyyden tunteita, läheisyyteen liittyviä ahdistuksia, parisuhteisiin liittyviä pohdintoja, uskottomuutta, erektio- ja orgasmivaikeuksia, ongelmia seksuaali-identiteetin ja sukupuoli-identiteetin löytämisessä, erilaisia pakkomielteitä ja riippuvuuksia, seksuaalisen trauman kokemuksia sekä monia muita teemoja.

Seksuaaliterapian lisäksi palveluihisi kuuluu myös seksuaalineuvonta. Mitkä ovat seksuaaliterapian ja seksuaalineuvonnan keskeisimmät erot?
– Seksuaalineuvonta on luonteeltaan lyhytkestoista ongelmien ja kysymysten selvittelyä. Tapaamiskertoja on yleensä vain yhdestä viiteen. Seksuaalineuvontaan ei sisälly terapiaa. Seksuaalineuvonnassa selvitellään seksuaalisuuteen liittyviä ongelmia ja haasteita sekä etsitään ratkaisuja henkilön yksilöllisiin seksuaaliongelmiin. Seksuaalineuvonta on nimensä mukaisesti neuvontaa ja ohjausta. Siitä voi olla hyötyä esimerkiksi silloin, kun asiakas pohtii omien tarpeidensa ja mieltymystensä toteuttamista.

Seksuaalineuvonnan avulla voi löytää uudenlaisia ratkaisu- ja käyttäytymismalleja, jos asiakas kokee yksilö- ja paritasolla seksuaalisuuteen liittyviä pelkotiloja, epävarmuutta ja ahdistuneisuutta tai haluaa parantaa itsetuntoaan, tunne-elämäänsä ja kommunikointia kumppaninsa/kumppaniensa kanssa. Neuvonnan avulla voi ennaltaehkäistä varsinaisten ongelmatilanteiden syntymistä ja välttää ongelmien muuttumisen toistuviksi ja pitkäkestoisiksi.

Tapaan asiakkaani lähtökohtaisesti toimistollani Helsingin Viiskulmassa. Istunnot voidaan toteuttaa myös puhelimitse tai videovastaanottoina Skypen ja tältä sivustolta löytyvän Nojatuoli -palvelun kautta.

  Haluan tietää lisää…  Nimi * :

  Sähköpostiosoite * :

  Aihe:

  Kirjoita viesti:

  *Pakollinen tieto

  ”Seksuaali­terapia tukee ja voimaannuttaa luomaan positiivisen suhteen itseensä ja omaan yksilölliseen seksuaali­suuteensa.”

  – Antti Ervasti